درباره کوچ رادیو

مردم سازنده این برنامه ها هستند

پس زمینه

بعضی ها دل در گروی مهاجرت دارند، بعضی ها در اندیشه سفری تازه اند و برخی فقط دوست دارند بیشتر درباره جهان بدانند، فرقی ندارد، در هر صورت در جای درستی هستید.

ما تلاش بی امانی کرده و می‌کنیم که محتوای دسته اولی برای شما تولید کنیم. اگر هم اکنون در حال خواندن این سطور هستید، یعنی ما صدایمان را میان این همه غوغا به گوش شما رسانده ایم. یعنی سر کلاف به دست شما رسیده. حالا تصمیم با شماست که این زنجیره را با معرفی ما گسترش دهید و یا سر کلاف را پیش خودتان نگه دارید. ما در هر دو صورت شما را دوست داریم.

همکاران ما


فرشاد شهری

فرشاد شهری

کارگردان، نویسنده، صداپیشه

صداها را برمیدارم میذارم سر جاش، اهل کلمه، همشهری مردم جهان

از من بشنو

سعید احمدی

سعید احمدی

صداپیشه

بلندپرواز، بوم‌گرد، بابای نیکان، ناشر صدای کتاب، ویراستار، کوهنورد

از من بشنو

شهریار جوهری

شهریار جوهری

نویسنده، صداپیشه

داستان پرداز، جهانگرد، طرفدار موسیقی جز، خیالباف و عاشق ساختن چیزها-مسیرهای جدید

از من بشنو

سهیل نور

سهیل نور

سردبیر، نویسنده، صداپیشه

از اهالی تجربه، سرگشته راه حقیقت، دوستدار مسیر، داستان باز، خود به چالش کشاننده

از من بشنو

shokuhi

مجتبا شکوهی راد

صداپیشه

خوانشگر، خنیادوست، واژه‌باز، جوینده‌ی نیابنده، سرگردان، بشر

از من بشنو

مهرداد مسینان

مهرداد مسینان

نویسنده، صداپیشه

دوستدار صلح جهانی، راهنما و مشاور، به دنبال آرامش، شنونده ی صداهای خوب، عاشق مردم جهان

از من بشنو

خاطره عسگرزاده

خاطره عسگرزاده

نویسنده و صداپیشه

از من بشنو

oie_XH7zpMxhsC2U (1)

مهتاب یگانه

ارتباطات، روابط عمومی

هنرجو، دوست، شاید مند، رویا پرداز
دوستدار ادبیات ژاپن

از من بشنو

نازنین صداقت

نازنین صداقت

صداپیشه

عاشق فلسفه جهان های موازی، با رسالت ساختن انديشه های نو و سازنده و پاك برای تمام بچه های دنيا

از من بشنو

حسن ربیعی نیا

حسن ربیعی نیا

نویسنده، صداپیشه

جستجوگر، تشنه ی دانستن، شیفته ی کتاب، سینما و موسیقی

از من بشنو
برترین برنامه سازانپس زمینه

به ما بپیوندید